Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

SYARAT UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

 

  1. Surat Pengantar dari Kepala Satuan Kerja
  2. Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  3. Fotokopi STTB / Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah / Perguruan Tinggi
  4. Fotokopi Surat Izin Belajar yang telah dilegalisir
  5. Fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir
  6. Pas photo berwarna ukuran 4×6 cm dan 3×4 cm masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar memakai PDH Kuning Khaki latar belakang warna merah.
  7. Makalah yang berkaitan dengan tupoksi dan latar belakang kesarjanaan atau latar belakang pendidikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
  8. Semua persyaratan point 1-5 diatas dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map snell warna biru.